Saytdan istifadə şərtləri və qaydaları

Sayta üzv olmaq tamamilə pulsuzdur. Sayta üzv olmaq üçün email telefon, ad, soyad və şifrə daxil edilməlidir. Email daxil etmədən də üzv olmaq mümkündür. Lakin bu halda, saytın bəzi funksiyaları (mesajlar, bizimlə əlaqə və s.) aktiv olmayacaqdır.  Saytda üzv olmuş hər bir istifadəçi bu qaydaları oxumuş və qəbul etmiş sayılır. Göstərilən qaydalara istifadəçi tərəfindən əməl olunmadığı təqdirdə, sayt rəhbərliyinin istifadəçənin elanlarını silmək, istifadəçinin üzvlüyünü ləğv etmək, istifadəçinin bir daha istifadəçi olmaq hüququndan məhrum etmək və.s. kimi hüquqları mövcuddur. Sayt, qaydalara mütəmadi olaraq dəyişikliklər etmək hüququna malikdir.

***

Sadə Elan- Sadə elanın sayta yerləşdirilməsi pulsuzdur. Hər bir sadə elanın saytda qalma müddəti maksimum 30 gündür. İstifadəçi elanın saytda qalma müddətini uzada bilər.

Premium Elan- İstifadəçi müvafiq vəsait ödəməklə, elanın statusunu premium edə bilər. Bu halda, həmin elan saytın yuxarı hissəsində daim göz qabağında dövr edəcək və sayta daxil olanlar tərəfindən görünmə ehtimalı artacaqdır. Bundan əlavə, xidmət.az saytının rəsmi facebook səhifəsində gündə 1 dəfə yayımlanacaqdır.

VİP Elan- İstifadəçi müvafiq vəsait ödəməklə, elanın statusunu VİP edə bilər. Bu halda, həmin elan saytın sağ və ya sol hissəsində sabit şəkildə daim göz qabağında qalacaq və sayta daxil olanlar tərəfindən görünmə ehtimalı qat-qat artacaqdır. Bundan əlavə, xidmət.az saytının rəsmi facebook səhifəsində gündə 3 dəfə yayımlanacaqdır.

***

Elan doğru kateqoriyada yerləşdirilməlidir. Əks halda elan yoxlama zamanı silinə bilər. Hər məhsul və ya xidmət üçün pulsuz olaraq yalnız bir elan yerləşdirilə bilər. Şəkillər elanda göstərilmiş məhsula və ya xidmətə uyğun olmalıdır. Elanda göstərilən əlaqə vasitələri, elanın qiyməti, habelə digər məlumatlar həqiqətə uyğun olmalıdır. Elana rəsm əlavə edilməzsə administrator elan mövzusuna uyğun şəkil əlavə edə bilər. Hər bir istifadəçi yerləşdiridiyi elana görə birbaşa məsuliyyət daşıyır. Elanda təhqir, əxlaqa zidd və digər qəbul edilməz elanların və şəkillərin yerləşdirilməsi, elana məxsus şəklin üzərində hər hansı saytın və ya telefon nömrəsinin göstərilməsi, başqa bir şəxsin əlaqə məlumatlarını göstərərək elan yerləşdirilməsi, elanın başlığında yalnız böyük hərflərdən istifadə edilməsi, habelə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə zidd olan məlumatların yerləşdirilməsi, qadağandır. Yerləşdirilən elanların keyfiyyətinə, əlaqə məlumatına, elanın orfoqrafik düzgünlüyünə, habelə istifadəçinin verdiyi yalnış məlumatdan irəli gələn zərərə görə “xidmet.az” saytı heç bir məsuliyyət daşımır.